Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamy-life my-life

June 17 2015

0339 a0ce 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow via13-days 13-days
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

June 15 2015

8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice via13-days 13-days
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viamyzone myzone

June 13 2015

1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyzone myzone
  Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania ?
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viakotfica kotfica

June 11 2015

5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna

June 10 2015

Play fullscreen
Want to want me.

June 05 2015

8395 a4d2 500
Po prostu naucz mnie dotyku.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarmoladaaa marmoladaaa

June 04 2015

8920 c3ab
Reposted fromkimik kimik viagreymouse greymouse
6003 4400 500

May 27 2015

6247 e177
Reposted fromhestjapa hestjapa viagreymouse greymouse
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'

May 18 2015

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viaemilyy emilyy
Reposted frombluuu bluuu viaemilyy emilyy
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— 22.05.15
Reposted fromfreedomlover freedomlover viamy-life my-life
Wydawało mi się, że najgorsze co może cię spotkać, to skończyć w samotności. Nieprawda. Najgorzej to skończyć z ludźmi, wśród których czujesz się kompletnie sam.
— Robin Williams
Reposted fromSalute Salute viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...