Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja

May 01 2015

Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione

April 24 2015

Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viakotfica kotfica

April 14 2015

1943 6c2f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakotfica kotfica
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Reposted fromswojszlak swojszlak viakarr4mba karr4mba

April 12 2015

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem. W życiu chodzi o to aby zakochiwać się, szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło. I to jest Nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje. Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek Nam się na ten temat wydaje. A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion viayochimu yochimu

April 10 2015

0032 fb7e
liczę na to .

April 04 2015

Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazaffi azaffi

April 02 2015

9511 93f7

March 26 2015

4323 7deb 500
mów do mnie jeszcze. 
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
Reposted frometernaljourney eternaljourney

March 24 2015

Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viathesmajl thesmajl

March 19 2015

2983 5606 500
Reposted fromahora ahora via13-days 13-days
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viaexitdoor exitdoor

March 16 2015

Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna. 
— Mama Beata Pawlikowska
Reposted fromfelicka felicka viakarr4mba karr4mba

March 15 2015

9608 4613
Reposted fromnfading nfading viamy-life my-life

March 12 2015

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  (...)  Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakejtowa kejtowa
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakejtowa kejtowa

March 07 2015

3336 3905 500
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viakarr4mba karr4mba

February 27 2015

Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viaTalkAboutMe TalkAboutMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl